KONKURSBOETS KÖPVILLKOR FÖR KÖP I WEBBSHOPPEN F.O.M. 2020-04-03


KÖPVILLKOR T.O.M. 2020-04-02

1.1 Bakgrund

Joy Shop Aktiebolag, 556785-2511, försattes i konkurs den 18 mars 2020, varvid Lars-Henrik Andersson på Cirio Advokatbyrå AB förordnades som konkursförvaltare. I samband med konkursen bildades Joy Shop Aktiebolags konkursbo (”Konkursboet”), som är en egen juridisk person separat från konkursbolaget Joy Shop Aktiebolag. Eftersom verksamheten numera bedrivs i Konkursboets regi sker all försäljning med Konkursboet som säljare.
All försäljning som sker under konkursen, från och med den 3 april 2020 kl. 00.01, omfattas av följande villkor.

1.2 Parter

Köpare:
Varje juridisk person eller privatperson (konsument) som genom Joy Shop Aktiebolags webbutik (www.joyshop.se) köper varor och annan egendom som erbjuds till försäljning (”Kunden”).

Säljare:
Joy Shop Aktiebolags konkursbo, org.nr 556785-2511
c/o Cirio Advokatbyrå AB
Box 3294
103 65 Stockholm

1.3 Köpobjektets egenskaper

All egendom är ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används och säljs med de egenskaper som anges i webbutiken.

Med anledning av konkursen säljs all egendom i befintligt.

1.4 Pris

Alla priser med eventuella rabatter anges inklusive moms.

1.5 Leverans- och betalningsvillkor

a) Leverans: Egendomen levereras till Kunden för upphämtning hos Schenker-ombud. Gällande priser för frakt anges i webbutiken inför ditt köp. Egendomen anses levererad när varan levererats till aktuellt Schenker-ombud och finns tillgänglig för upphämtning av Kunden. Konkursboet tar inget ansvar för egendomen efter att den har levererats till Kunden.

b) Ej uthämtade paket: Kund som underlåter att hämta ut levererat paket senast inom den tid som anges i leveransbekräftelsen debiteras med 90 kr.

c) Betalning: Betalning sker genom de betalningsalternativ som erbjuds via Klarnas betalningstjänst Klarna Checkout. Observera att ni behöver ett tiosiffrigt personnummer för de flesta betalningsalternativ samt att Klarna Faktura ofta anges som förvalt betalningsalternativ om du inte själv ändrar betalningsmetod. Du kan läsa mer om Klarnas betalningsvillkor här: https://www.klarna.com/se/villkor/. Kontakta Klarna via 08-120 120 10 för frågor om din betalning.

1.6 Reklamation och garantier

Alla varor säljs i befintligt skick och Konkursboet lämnar inga garantier. Kunden saknar rätt att reklamera och att rikta några som helst anspråk mot Konkursboet i anledning av köpet.

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan Kunden och Konkursboet eller på annat sätt inte motsvarar det skick eller den beskrivning av varan som Konkursboet har lämnat, kan varan reklameras. Reklamation ska göras inom skälig tid, dock senast inom en månad, genom att kontakta Konkursboet med angivande av ordernummer, kontaktuppgifter och annan nödvändig information i formuläret via följande länk: https://cirio.se/news/joy-shop-ab-declared-bankrupt-on-18-march-2020.

Vid godtagbara fel erbjuder Konkursboet i första hand byte av felaktig vara genom att varan skickas i retur till Schenker (se närmare nedan under avsnitt 1.7) i mån av utbud, i andra hand rimligt prisavdrag som motsvarar värdeminskningen av det aktuella felet, och i tredje hand hävning av köpet.
Kunden saknar rätt att byta varor med försegling som har brutits upp.

1.7 Byte, öppet köp och ångerrätt

Inga villkor om retur- och bytesrätt eller öppet köp gäller.
Som privatperson (konsument) har Kunden rätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler att ångra köp gentemot Konkursboet som genomförts via webbutiken.

Om Kunden vill ångra sitt köp innan Egendomen har skickats kontaktas Joy Shops kundtjänst på telefonnummer 031-756 27 27 för att makulera köpet.

Om Egendomen har skickats måste kunden hämta ut försändelsen. Meddelande om ångrat köp lämnas till Konkursboet, inom 14 dagar från att Kunden har mottagit varan, med angivande av ordernummer, kontaktuppgifter och annan nödvändig information i formuläret via följande länk: https://cirio.se/news/joy-shop-ab-declared-bankrupt-on-18-march-2020. Observera att orderbekräftelse, kvitto, följesedel och annan dokumentation av köpet och returen kan komma att efterfrågas.

Returnering av varor sker endast genom användande av den retursedeln från Schenker som medskickas vid leveransen. Observera att Konkursboet eller de fysiska butikerna saknar möjlighet att motta varor som skickas via posten. Kunden ansvarar för betalning av alla sådana kostnader som kan uppkomma med anledning av att ångerrätten nyttjas. Returavgift debiteras kunden med 90 kr.

Om egendomen har använts, mer än vad som fordrats för att kontrollera varans funktion, har Konkursboet rätt till ersättning motsvarande värdeminskningen.

Kunden saknar rätt att ångra köp avseende varor med försegling som har brutits upp.

1.8 Tvist

Tvister som uppstår i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.


Ladda ner köpvillkor som PDF


_____________________