KONKURSBOETS KÖPVILLKOR 2020-03-19

1.1 Bakgrund

Joy Shop Aktiebolag, 556785-2511, försattes i konkurs den 18 mars 2020, varvid Lars-Henrik Andersson på Cirio Advokatbyrå AB förordnades som konkursförvaltare. I samband med konkursen bildades Joy Shop Aktiebolags konkursbo (”Konkursboet”), som är en egen juridisk person separat från konkursbolaget Joy Shop Aktiebolag. Eftersom verksamheten numera bedrivs i Konkursboets regi sker all försäljning med Konkursboet som säljare.
All försäljning som sker under konkursen omfattas av följande villkor.

1.2 Parter

Köpare:
Varje juridisk person eller privatperson (konsument) som genom Joy Shop Aktiebolags fysiska butiker eller webbutiken (www.joyshop.se) köper varor och annan egendom som erbjuds till försäljning (”Kunden”).
Säljare:
Joy Shop Aktiebolags konkursbo, org.nr 556785-2511
c/o Cirio Advokatbyrå AB
Box 3294
103 65 Stockholm

1.3 Köpobjektets egenskaper

All egendom är ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används och säljs med de egenskaper som anges i de fysiska butikerna och webbutiken.
Med anledning av konkursen säljs all egendom i befintligt och av Kunden undersökt skick.

1.4 Pris

Alla priser med eventuella rabatter anges inklusive moms.

1.5 Leverans- och betalningsvillkor

1.5.1 Köp i fysisk butik

a) Leverans: Egendomen levereras till Kunden för upphämtning i butik. Egendomen anses levererad när den har överlämnats till Kunden i butik. Konkursboet tar inget ansvar för egendomen efter att den har levererats till Kunden.
b) Betalning: Betalning sker kontant genom kredit- eller kontokort. Betalning med kontanter accepteras endast i den utsträckning tillräcklig kontantväxel finns att tillgå.

1.5.2 Köp i webbutiken

a) Leverans: Egendomen levereras till Kunden för upphämtning i butik. Om annan leveransmetod önskas ansvarar Kunden för betalning av de fraktkostnader som uppkommer därigenom. Gällande priser för frakt anges i webbutiken inför ditt köp. Egendomen anses levererad när den antingen har överlämnats till Kunden i butik eller, om annan leveransmetod tillämpas, har överlämnats till speditör eller annan extern part för leverans till Kunden. Konkursboet tar inget ansvar för egendomen efter att den har levererats till Kunden.
b) Betalning: Betalning sker genom de betalningsalternativ som erbjuds via Klarnas betalningstjänst Klarna Checkout. Observera att ni behöver ett tiosiffrigt personnummer för de flesta betalningsalternativ samt att Klarna Faktura ofta anges som förvalt betalningsalternativ om du inte själv ändrar betalningsmetod. Du kan läsa mer om Klarnas betalningsvillkor här: https://www.klarna.com/se/villkor/. Kontakta Klarna via 08-120 120 10 för frågor om din betalning.

1.6 Reklamation och garantier

Alla varor säljs i befintligt skick och Konkursboet lämnar inga garantier. Kunden saknar rätt att reklamera och att rikta några som helst anspråk mot Konkursboet i anledning av köpet.
Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan Kunden och Konkursboet eller på annat sätt inte motsvarar det skick eller den beskrivning av varan som Konkursboet har lämnat, kan varan reklameras. Reklamation ska göras inom skälig tid, dock senast inom en månad, genom att kontakta Konkursboet med angivande av ordernummer, kontaktuppgifter och annan nödvändig information i formuläret via följande länk: https://cirio.se/news/joy-shop-ab-declared-bankrupt-on-18-march-2020.
Vid godtagbara fel erbjuder Konkursboet i första hand byte av felaktig vara i fysisk butik i mån av utbud (Observera att Konkursboet ej har möjlighet att motta varor som skickas via posten), i andra hand rimligt prisavdrag som motsvarar värdeminskningen av det aktuella felet, och i tredje hand hävning av köpet.
Kunden saknar rätt att byta varor med försegling som har brutits upp.

1.7 Byte, öppet köp och ångerrätt

1.7.1 Köp i butik

Inga villkor om retur- och bytesrätt eller öppet köp gäller.

1.7.2 Köp i webbutik

Inga villkor om retur- och bytesrätt eller öppet köp gäller.
Som privatperson (konsument) har Kunden rätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler att ångra köp gentemot Konkursboet som genomförts via webbutiken. Meddelande om ångrat köp ska lämnas till Konkursboet, inom 14 dagar från att Kunden har mottagit varan, med angivande av ordernummer, kontaktuppgifter och annan nödvändig information i formuläret via följande länk: https://cirio.se/news/joy-shop-ab-declared-bankrupt-on-18-march-2020.
Returnering av varor sker endast genom inlämning i någon av de fysiska butikerna. Observera att Konkursboet ej har möjlighet att motta varor som skickas via posten. Kunden ansvarar för betalning av alla sådana kostnader som kan uppkomma med anledning av att ångerrätten nyttjas.
Om egendomen har använts, mer än vad som fordrats för att kontrollera varans funktion, har Konkursboet rätt till ersättning motsvarande värdeminskningen.
Kunden saknar rätt att ångra köp avseende varor med försegling som har brutits upp.

1.8 Tvist

Tvister som uppstår i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Köpvillkoren gäller f.o.m. 2020-03-19

Ladda ner köpvillkor som PDF_____________________