Om JOY


om joy

Vår passion har varit att ta fram kläder som du kan känna dig snygg och personlig i. Vi kompletterar vår kollektion med utvalda varumärken som stämmer med vår idé om mode, passform och kvalitet.

Våra kollektioner har skapas till övervägande delen av vårt eget design- och inköpsteam. Vårt sortiment har en bas av moderna klassiker som mixas med det senaste i mönster och kvalitéer.

Vi sätter hantverket högt och har ett stort engagemang i de små detaljerna. Resultatet blir en kollektion där du kan matcha en personlig, väl fungerande garderob för alla tillfällen – arbete, vardag och fest.

Företaget har funnits sedan 1971.


Nuläge

JOY SHOP AB är sedan den 18e Mars försatt i konkurs.

Butikerna samt e-handeln stängs nu tillfälligt för att möjliggöra inventeringar m.m.

På tisdag den 24e mars kommer butikerna att öppna igen och då görs en total utförsäljning av hela sortimentet.JOYs CSR = Corporate Social Responsibility

CSR är ett omfattande begrepp om ansvarstagande för företag. CSR behandlar frågor om socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar.


Uppförandekod – Code Of Conduct

JOY äger eller driver inga egna fabriker. Produkterna tillverkas av textilproducenter främst i Asien och Europa. I flera av de länder där JOY låter producera sina varor skiljer sig synsättet på arbetsförhållanden och miljöfrågor från det synsätt vi har i västvärlden.

JOYs Uppförandekod är baserad på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention och ILOs (International Labour Organisation) konventioner.

JOY eftersträvar att bolagets leverantörer ska vara medlemmar av BSCI (The Business Social Compliance Initiative, www.bsci-eu.org).

Arbetet med Uppförandekoder grundar sig på respekt för mänskliga rättigheter och för varje enskilt lands kultur och sätt att arbeta. Uppförandekoden innebär att JOYs leverantörer ska följa tillverkningslandets arbetslagar och andra tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Leverantören ska också tillåta att JOY och eventuellt externa oberoende inspektörer kan kontrollera att Uppförande-koden följs.


JOYs Uppförandekod innehåller följande krav:

• Efterlevnad av lokal arbetsrätt.

• Rätt att organisera sig och förhandla kollektivt.

• Förbud mot tvångsarbete.

• Förbud mot barnarbete.

• Förbud mot diskriminering avseende kön, nationalitet, religion, politisk övertygelse, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning eller medlemskap i någon facklig organisation.

• Arbetare ska ha en säker arbetsplats och en hälsosam miljö. Varje leverantör måste följa landets nationella hälso- och säkerhetskrav.

• Efterlevnad av lokal miljölagstiftning.

• Arbetare ska betalas minst enligt landets lagstadgade minimilön.

• Arbetstiden är begränsad till 48-timmarsvecka samt 12 timmar frivillig övertid.

• Minst en ledig dag inom en 7-dagarsperiod.


Miljö

JOY kräver av sina leverantörer att de ska använda miljövänliga förpacknings-material och undvika användande av onödigt mycket papper och plast vid packning av plaggen.

JOY ställer höga krav på leverantörerna när det gäller kemikalier som får användas vid plaggtillverkning.

JOYs avtal med leverantörerna omfattar en uppräkning av de kemikalier som är förbjudna att använda samt restriktioner för de kemikalier som får förekomma under ett visst gränsvärde. JOYs stopplista för kemikalier är baserad på EU:s lagstiftning REACH.

Varutransporter mellan leverantörer och lagret i Sverige sker i huvudsak med båt.

Nya belysningsanläggningar till butiker är energisparande och ljuskällorna är av typ ”låg-energi” med lång livslängd.

Förbrukningsmaterial i butikerna såsom påsar, presentförpackningar, skylt-material, galgar mm köps från leverantörer med miljöcertifikat.


Ull, läder, dun och fjäder

JOY tar avstånd från alla typer av grymhet mot djur i samband med produktion av beklädnadsmaterial. JOY kräver att djurhållningen följer EU:s jordbruksregler. All ull som används till klädtillverkning ska vara framställd på ett för djuren icke plågsamt sätt. JOY kräver av sina leverantörer att de använder skinn, päls, dun och fjäder enbart från slaktade djur avsedda för köttproduktion.


JOY har gått med i den pälsfria listan

Fur Free Alliance är en internationell koalition av djurrätts- och djurskyddsorganisationer världen över. Fur Free Alliance arbetar för en pälsfri handel genom att öka medvetenheten hos allmänheten och klädföretag om de grymheter som pälsindustrin utsätter djur för. Detta gör vi bland annat genom Fur Free Retailer Program, i Sverige kallad Pälsfria listan.

Fur Free Retailer Program har funnits sedan 2007 och är en internationell överenskommelse där företag försäkrar att de inte säljer eller kommer att sälja klädesplagg eller accessoarer med päls från djur. Alla företag som skriver under överenskommelsen Retailer Commitment Against Fur kommer med på Pälsfria listan. Listan hjälper konsumenter att göra medvetna val när de handlar kläder och accessoarer, och de kan på så sätt enkelt välja bort pälsprodukter genom att handla hos företag som är etiskt medvetna och tar ställning för pälsdjuren. Fur Free Alliance består av väletablerade organisationer och representerar över 10 miljoner konsumenter världen över. Detta ger Fur Free Retailer Program en stor tyngd och spridning.

Definition av päls, Päls inkluderar inte:

• Skinn, med eller utan hår, där djuret fötts upp och dödats i första hand för köttet. Exempel: skinn från nötkreatur, älg, häst, hjort, får, get och ren.

• Material klippt, rakat eller kammat från levande djur. Exempel: ull, angora, kashmir.

• Syntetiska material som efterliknar päls.


Följande betraktas alltid som päls av djuretiska och/eller djurskyddsskäl:

• Päls från karakul-lamm (persianpäls).

• Päls från kanin.

• Päls från hund och katt.

• Päls från säl.

• Päls från mård.


Våra Material

BOMULL

Bomull är en älskad och efterfrågad råvara med många goda egenskaper, men bomull har även negativ påverkan på miljön. Konventionellt odlad bomull kräver stora mängder vatten och bekämpningsmedel, medan ekologisk odling och nya metoder ger miljön bättre förutsättningar.
Vi har valt att satsa på hållbar bomull, därför har vi som mål att 100 % av vår bomull ska komma från mer hållbara källor, senast 2022. Till bomull från hållbara källor räknar vi Better Cotton, ekologisk bomull och återvunnen bomull.


BETTER COTTON INITIATIVE – BCI

Vi är medlemmar och samarbetar med organisationen Better Cotton Initiative för att skapa hållbara lösningar för den traditionella bomullsektorn. BCI utbildar bomullsbönder till att använda mer miljövänliga, socialt och ekonomiskt hållbara produktionsmetoder, genom att:

 • använda vatten effektivt
 • bevara en välmående jordmån och ett välfungerande ekosystem
 • minska användningen av de mest skadliga kemikalierna
 • sätta principer om anständiga arbetsvillkor

 • BCIs mål är att till år 2020 ha utbildat 5 miljoner bomullsbönder och 30 procent av den globala produktionen.
  Vårt mål är att 100% av vår bomull kommer från mer hållbara källor, senast 2022.

  Better Cotton upphandlas genom ett massbalanssystem. Det betyder att bomullen inte kan spåras fysiskt till slutprodukten.
  Däremot drar BCI-bönder nytta av den efterfrågan som skapas genom de volymer vi köper.

  better cotton initiative

  EKOLOGISK BOMULL

  Ekologisk bomull har mindre negativ miljöpåverkan, då den odlas utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel och med mindre energi- och vattenförbrukning. Inte heller används genetiskt modifierade grödor. Tillgången på ekologisk bomull är än så länge begränsad, och utgör mindre än en procent av den totala bomullsproduktionen i världen.


  ÅTERVUNNEN BOMULL

  Återvunnen bomull är rester från produktion eller använd textil som rivits isär, spunnits om och stickats eller vävts till nytt material. Att använda återvunnen bomull spar råvara, och förbrukningen av vatten, energi och kemikalier minskar. För att bibehålla en god kvalitet blandas återvunnen bomull med ny bomull eller andra material. För tillfället har vi inga produkter som innehåller återvunnen bomull i vårt sortiment. Vi arbetar för att kunna erbjuda detta framåt.


  BAMBU, ÄVEN KALLAD VISKOSBAMBU

  Bambun är den snabbast växande plantan och kan växa upptill 1m/dag vilket gör att bambun återplanterar sig väldigt fort. Våra leverantörer arbetar endast med certifierade bambuplantage vilket främjar ett miljöanpassat och socialt ansvarstagande. Bambun är även både antibakteriell och biologiskt nedbrytbar. Under odlingsfasen behöver bambun inte heller någon konstbevattning eller bekämpningsmedel. Klimatpåverkan och användning av mark och energi är då mycket lägre. Bambun ger en mjuk och lyxig känsla som är följsam och sval för kroppen. Det är ett fuktighetsreglerande material som andas bra. I varmt klimat är bambun nerkylande och i kallare klimat värmande. Den har även antibakteriella egenskaper som gör att materialet håller sig fräscht länge. Det är en fördelaktig fiber för den som har känslig hud.


  LYOCELL, ÄVEN KALLAT TENCEL

  Vanligen från eukalyptusträd vilket har en snabbväxande mognadscykel. Lyocell är en förnyelsebar fiber där tillverkningsprocessen sker i sluten process där miljövänligare kemikalier används och allt renas till 99 %. Även vattnet och kemikalierna kan renas och återanvändas. Lyocellens egenskaper liknar bomullens. Den andas bra och har en god fuktabsorptionsförmåga. Lyocell ger en mjuk och hudvänlig känsla mot kroppen och kläderna får fint fall. Den är ett slitstarkt fiber med bra tvätthärdighet.


  ÅTERVUNNEN POLYESTER

  Den återvunna polyestern är ett mycket miljövänligare alternativ då polyestern återvinns av den olja som en gång framtagits. Gamla PET- flaskor kan tas tillvara, även råvaruspill och tidigare använda polyesterplagg. Återvunnen polyester är ett slitstarkt material med bra tvätthärdighet och färgfasthet. Det är ett material som har hög tålighet för veck och rynkor. Fibern torkar snabbt efter tvätt. Nackdelen är att den har låg absorptionsförmåga.


  ULL, LÄDER, DUN OCH FJÄDER

  JOY tar avstånd från alla typer av grymhet mot djur i samband med produktion av beklädnadsmaterial. JOY kräver att djurhållningen följer EU:s jordbruksregler. All ull som används till klädtillverkning ska vara framställd på ett för djuren icke plågsamt sätt. JOY kräver av sina leverantörer att de använder skinn, päls, dun och fjäder enbart från slaktade djur avsedda för köttproduktion.


  ONE BAG HABIT

  JOY ansluter till initiativet One Bag Habit!

  Alla påsar, oavsett papper, plast eller tyg, har en negativ påverkan på miljön. One Bag Habit är tänkt att minska konsumtionen av alla sorters påsar. Vi vill uppmuntra våra kunder att köpa en hållbar påse och sedan återanvända den vid flera shoppingtillfällen. Från den 1 juni kommer vi därför ta betalt för alla påsar i våra butiker.

  Överskottet från försäljningen går oavkortat till ändamål som driver hållbar utveckling inom miljö eller sociala frågor.

  Läs mer