One Bag Habit

JOY ansluter till initiativet One Bag Habit!

Idag har vi en ohållbar konsumtion av påsar. Enligt Naturvårdsverket använder vi nästan 200 plastpåsar per person och år, och plastpåsen används i snitt bara 30 minuter. Nu går vi med i initiativet One Bag Habit. One Bag Habit initiativet syftar till att aktivt minska konsumtionen av alla sorters påsar och öka medvetenheten om påsars negativa miljöpåverkan.


Vi vill uppmuntra våra kunder till att avstå från påsen helt eller att köpa en hållbar påse som kan återanvändas vid flera tillfällen innan den återvinns.


Från den 1 juni 2017 kommer vi ta betalt för alla påsar i våra butiker. Allt överskott från försäljningen av påsarna kommer gå till Naturskyddsföreningens arbete för miljön, naturen och en hållbar framtid. Överskottet rapporteras årligen på vår hemsida och/eller i vår årsrapport.OM ONE BAG HABIT?


One Bag Habit är tänkt att underlätta och snabba på övergången till en mer hållbar användning av påsar. One Bag Habit är ett svar på ett kommande EU-direktiv att minska förbrukningen av plastpåsar. Som medlem i One Bag Habit förbinder företag sig att:

*Ta betalt för samtliga påsar som erbjuds till kund, oavsett material eller storlek.

*Informera kunderna om påsars miljöpåverkan, fördelarna med en minskad konsumtion av påsar och hur man som kund kan bidra till en mer hållbar konsumtion av påsar.

*Erbjuda påsar till sina kunder som är gjorda av mer hållbara material och som går att återvinna.

*Donera eller investera överskottet från försäljningen av påsar till ändamål som driver hållbar utveckling, inom miljö eller sociala frågor.

*Rapportera om resultatet årligen

OM NATURSKYDDSFÖRENINGEN


Naturskyddsföreningen är Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. Den startade 1909 och har idag 226 000 medlemmar. Föreningen är en ideell folkrörelse som arbetar med att kanalisera engagemang, folkbilda och påverka politiker och myndigheter. Naturskyddsföreningen arbetar både nationellt och internationellt. Organisationens värdegrunder är att rädda naturens liv, att främja människors hälsa och att verka för global solidaritet.

OM PÅSAR


Vi står inför en viktig utmaning i att minska förbrukningen av påsar. Alla sorters påsar, både plast- och papperspåsar har en negativ inverkan på klimatet. Även när de är gjorda av förnyelsebart material är de mycket energikrävande att tillverka, transportera och återvinna. Det tar 400 år för naturen att bryta ner en plastpåse. Under tiden finfördelas den i små bitar och blir en skadlig ingrediens i näringskedjan för både djur och människor.

Också en bomullspåse är resurskrävande, framförallt i odlingsledet och behöver användas 130-400 gånger för att komma ner i den nivå av miljöpåverkan som plastpåsen ger upphov till. Det behövs helt enkelt färre påsar och fler användningstillfällen. Bäst är att ta med en påse hemifrån istället för att köpa en ny när man handlar och göra det till en mer hållbar shoppingrutin som sparar både på jordens resurser och den egna ekonomin.

Läs mer om One Bag Habit och initiativtagarna.>